Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

BIDRICO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA SẢN PHẨM KHÔNG GAZ VÀO TRƯỜNG HỌC

Ngày 21/11/2017, Chỉ thị 46/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dinh dưỡng và đặc biệt không quảng cáo, kinh doanh đồ uống có cồn, nước ngọt có gaz và các thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ trong trường học.

BIDRICO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA SẢN PHẨM KHÔNG GAZ VÀO TRƯỜNG HỌC ngay sau khi có chỉ thị. Sau đây là một số hình ảnh Bidrico gửi thư ngỏ SẢN PHẨM KHÔNG GAZ đến các căn tin trường học, phụ huynh và học sinh tại các trường.