Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Thư cảm ơn của Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng

Hội đồng quản lý Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng gửi thư cảm ơn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh - Nước giải khát Bidrico đã tích cực đóng góp, hỗ trợ và đồng hành cùng với các hoạt động xã hội từ thiện của Quỹ DNVCĐ năm 2016.