Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, Quận Bình Thạnh.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Phong Phú, Quận 9.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Đống Đa, Quận Tân Bình.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Bình Long, Quận Bình Tân.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, Quận 9.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Tân Phú, Quận 9.

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 10.

Chương trình "Sữa chua học đường - năm thứ 3" do nhãn hàng sữa chua Yobi của công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Quang Minh - Nước giải khát Bidrico đã chính thức khởi động lại. 

Trang 1 / 2