Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico tham gia "Cổ Lũy vô địch giải bóng đá đồng hương Quảng Trị" tại TPHCM lần VI năm 2017

Đội bóng Bidrico-Cổ Lũy vô địch giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại TPHCM lần VI năm 2017.