Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là sân chơi giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch của 10 quốc gia khối ASEAN, góp phần đưa hình ảnh cộng đồng ASEAN thân thiện tới gần công chúng và khách du lịch.