Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico Hưởng ứng tháng "phòng cháy, chữa cháy" và ngày "Toàn dân PCCC 4/10"

Hưởng ứng tháng "phòng cháy, chữa cháy" và ngày "Toàn dân PCCC 4/10"

 

 

Công ty giải khát Bidrico diễn tập các tình huống phòng cháy, chữa cháy để thực hiện tốt việc bảo vệ tài sản, tính mạng, bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự của công ty nói riêng và xã hội nói chung.