Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico đồng hành cùng Lễ hội Katê Ninh Thuận 2017

 hội Katê năm 2017 của đồng bào Chăm - Bình Thuận diễn ra từ ngày 18 - 19-10-2017 (tháng 7 Chăm lịch) tại di tích tháp Chàm - Phan Rang - Ninh Thuận.