Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico tham gia Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà tài trợ APEC ngày 10/11/2017

Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà tài trợ APEC ngày 10/11/2017, Thủ tướng gửi lời cám ơn đến các công ty, Bidrico là nước uống chính thức của các hội nghị APEC.