Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico tham gia Cuộc gặpcủa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các nhà tài trợ APEC 2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp các nhà tài trợ APEC 2017 để cảm ơn những đóng góp tích cực cho hội nghị APEC thành công và ghi dấu ấn đẹp với bạn bè các nước trong khu vực Thái Bình Dương về dự hội nghị. Bidrico là nước uống chính thức của Hội nghị APEC tại các tỉnh và tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng vừa qua.