Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico tham gia "Hội chợ Hội nghị Kết nối Cung cầu Hàng hoá 2017"

Bidrico tham gia "Hội chợ Hội nghị Kết nối Cung cầu Hàng hoá 2017" tại Nhà Thi đấu Phú Thọ -Quận 11, do Sở Công Thương Tp.HCM phối hợp với Sở Công thương các tỉnh tổ chức từ ngày 8-10-12/2017.

Mời cả nhà mình đến tham quan và mua sắm nhé. Với 2763 doanh nghiệp của 39 tỉnh, 450 gian hàng rất nhiều đặc sản từ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm xuất khẩu....