Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Bidrico - "Trao thưởng nóng khu vực Miền Trung 5 tháng 10/2017"

Để tạo đông lực cho tất cả nhân viên và khen thưởng những nhân viên xuất sắc, công tyTNHH SX&TM Tân Quang Minh - Bidrico luôn tổ chức các buổi "trao thưởng nóng" cho cá nhân, tập thể khi có các thành tích và đóng góp vượt bậc trong công ty.

Hôm nay, ngày 9/12/2017, công ty Bidrico tổ chức thật trang trọng buổi "Trao thưởng nóng khu vực Miền Trung 5 tháng 10/2017" đạt mức TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT VÀ ĐẠT 110.2% theo chỉ tiêu công ty đề ra với mức thưởng MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG. Đây cũng là hành động khuyến khích các nhân viên còn lại cố gắngđạt thành tích cao hơn nữa trong những ngày cuối năm.