Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Chương trình khuyến mãi các siêu thị

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SIÊU THỊ


 

Tên Siêu Thị Thời Gian Khuyến Mãi Sản Phẩm
 Khuyến Mãi
Hình Thức
 Khuyến Mãi
Từ Đến
Siêu Thị Lẻ
 (ngoài Coop, BigC)
01/08/2009 30/09/2009 Trà xanh 365ml 10 tặng 1
Nước Yến 240ml 10 tặng 1
Bí Đao 330ml 10 tặng 1
Rau câu 0,5kg 6 tặng 1
Coop Mart 01/08/2009 30/08/2009 Trà xanh 365ml 10 tặng 1
Nước Yến 240ml 10 tặng 1
Bí Đao 330ml 10 tặng 1
Rau câu 0,5kg 6 tặng 1
31/08/2009 27/09/2009 Trà xanh 365ml 6 tặng 1
Nước Yến 240ml 6 tặng 1
Bí Đao 330ml 6 tặng 1
Rau câu 0,5kg 6 tặng 1
Big C 01/08/2009 27/08/2009 Trà xanh 365ml 10 tặng 1
Nước Yến 240ml 10 tặng 1
Bí Đao 330ml 10 tặng 1
Rau câu 0,5kg 6 tặng 1
28/08/2009 04/10/2009 Trà xanh 365ml 8 tặng 1
Nước Yến 240ml 8 tặng 1
Bí Đao 330ml 8 tặng 1
Rau câu 0,5kg 6 tặng 1
Siêu thị
Toàn quốc
01/10/2009 30/10/2009 Trà xanh 365ml mua 01 lốc tặng
01 khăn mặt
nước ngọt
có gaz 1.25L
mua 02 chai tặng
01 khăn mặt
  • Tin tức - Sự kiện
  • Trong nước
  • Thế giới

Error: No articles to display