Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Chương trình khuyến mãi nón bảo hiểm

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NÓN BẢO HIỂM

KHU VỰC TP.HCM
STT TÊN SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
01 Nước ngọt Có Gas Lon 330ml
(330 ml x 24 lon)
Mua 20 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
02 Nước Yến Ngân Nhĩ ( Thùng/Khay)
(240ml x 24 lon)
Mua 12 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
03 Nước Ép Trái Cây A*nuta
(330ml x 24lon)
Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
Khay hỗn hợp các loại Nước Ép Trái Cây
Nước Ép Me A*nuta
(thùng /khay 330ml x 24 lon
04 Sâm Cao Ly (thùng/khay)
(240ml x 30lon)
Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
05 Trà Bí Đao A*nuta (thùng/khay)
(330ml x 24 lon)
Mua 20 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
06 Rau câu Bidrico (các loại) Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
07 Tăng lực lon Bidrico 240ml Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
08 Nước Ngọt Có Gaz chai Pet 1.5 lít
(1.5 lít x 12 Chai)
Mua 20 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
KHU VỰC TỈNH
01 Nước ngọt Có Gas Lon 330ml
(330ml x 24 lon)
Mua 20 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
02 Trà Bí Đao A*nuta
(330ml x 24 lon)
03 Nước Ép Trái Cây A*nuta
(330ml x 24 lon)
Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
04 Nước Yến Ngân Nhĩ (thùng/khay)
(240ml x 24 lon)
Mua 12 thùng tặng 01 nón bảo hiểm
05 Rau Câu Bidrico ( Các Loại) Mua 10 thùng tặng 01 nón bảo hiểm