Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Công bố chất lượng

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

 

 


STT
 

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH

 

SỐ VĂN BẰNG 
1Nước uống đóng chai, đóng bình hiệu Bidrico

  MM170506942Nước xử lý dùng cho sản xuất

  MM17050695