Bán hàng

By admin,
02:44:23 1/10/2019
  • Nội địa: Liên hệ Phòng kinh doanh
  • Điện thoại: 02837652567
  • Email: kinhdoanh@bidrico.com.vn

 

  • Xuất khẩu: Liên hệ Phòng xuất nhập khẩu
  • Điện thoại: 02837652567
  • Email: exim@bidrico.com.vn

Bài viết liên quan

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA SODA KEM CHAI 360ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA HƯƠNG CHANH LON 330ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA XÁ XỊ LON 330ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA HƯƠNG CAM 1.25L – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA COLA 1.25L – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA DÂU 1.25L – BIDRICO