BIDRCICO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “SỮA CHUA HỌC ĐƯỜNG” TẠI TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT