Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về y tế (HWG) – Đối thoại chính sách y tế về tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm vì một châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh”