Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC (AMM) lần thứ 29