Bidrico tại lễ công bố top 10 công ty uy tín nghành thực phẩm & đồ uống năm 2019