Bidrico tham dự triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 – Vietnam Foodexpo 2019)