Bidrico tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại An Giang từ ngày 05-10/03/2019