Bidrico tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/04/-01/05/2019