Bidrico tham gia hội chợ “Tuần Lễ Sản Phẩm Doanh Nghiệp Việt – Vietmarket” do Trung tâm Xúc tiến TM và ĐT tại Phạm Văn Chí, Quận 6, TP HCM từ ngày 22-25/11/2018