Bidrico tiếp đón đoàn khách cấp cao trong tuần lễ diễn ra hội chợ tại Leipzig, Đức.