Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Bình Long, Quận Bình Tân