Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Đống Đa, Quận Tân Bình