Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Lê Đình Chinh, Q.10