Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Nguyễn Minh Quang, Q.9