Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Phong Phú, Quận 9