Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Quang Trung, Q.12