Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Tân Phú, Q.9