Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Thạnh Mỹ Tây, Q.Bình Thạnh