Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Tô Vĩnh Diện, Q. Bình Thạnh