BIDRICO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “SỮA CHUA HỌC ĐƯỜNG” TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ