Bidrico thông báo bổ sung quy cách đóng gói sản phẩm trà bí đao đóng chai 360ml