Bidrico vinh hạnh trở thành Nhà Tài trợ Chính thức Hội nghị cấp cao APEC 2017