17/5/2024

BIDRICO GHI DẤU ẤN TẠI TRIỂN LÃM HCMC FOODEX 2024

5/4/2024

BIDRICO THAM DỰ TRIỂN LÃM VIETNAM EXPO 2024

4/3/2024

BIDRICO TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 TOÀN THỂ CBCNV

6/2/2024

BIDRICO TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM 2023 - TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG TY

3/1/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC BIDRICO THAM DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GIỮA TỈNH KON TUM VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

3/1/2024

BIDRICO THAM GIA HỘI CHỢ XÚC TIẾN TIÊU DÙNG 2023

3/1/2024

BIDRICO ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI CHỢ KẾT NỐI CUNG CẦU TP.HCM VÀ CÁC TỈNH THÀNH PHỐ 2023

16/12/2023

BIDRICO TIẾP ĐÓN ĐOÀN SINH VIÊN HUTECH THAM QUAN NHÀ MÁY

24/11/2023

BIDRICO THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM 2023 (VIETNAM FOODEXPO 2023)

24/11/2023

Bidrico tham gia sự kiện Sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh An Giang

27/10/2023

Bidrico tham dự Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023

14/9/2023

BIDRICO TẠI GREEN GROWTH SHOW 2023