26/11/2022

BIDRICO THAM DỰ LỄ HỘI ẨM THỰC THẮM TÌNH HỮU NGHỊ ASEAN 2022

21/11/2022

BIDRICO ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC HỘI CHỢ KÍCH CẦU TẠI VĨNH LONG VÀ TP.HCM

24/10/2022

BIDRICO ĐỒNG HÀNH CÙNG LỄ HỘI KATÊ 2022

19/10/2022

BIDRICO THAM DỰ TRIỂN LÃM HCMC FOODEX 2022

5/9/2022

BIDRICO HÒA MÌNH CÙNG VỚI LỄ HỘI ĐÊM TRẮNG BAN MÊ – TẠI ĐẮK LẮK

12/8/2022

BIDRICO THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI TRIỂN LÃM VIETFOOD & BEVERAGE – PROPACK 2022

6/8/2022

BIDRICO THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG NHÀ CUNG CẤP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

5/8/2022

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI THAM DỰ VÒNG QUAY MAY MẮN MINIGAME NGHE ĐÚNG - TRÚNG QUÀ TO

4/8/2022

BIDRICO THAM DỰ TRIỂN LÃM "THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI TP HCM" CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP HCM

27/7/2022

BIDRICO THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHU VỰC TIỂU VÙNG MEKONG - QUẢNG TRỊ

23/7/2022

CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN QUANG MINH THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ KẾT NỐI B2B-NTTU

18/7/2022

CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN QUANG MINH DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG 2022