13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Truly Viet Goods, Truly Home”

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Mang hàng tết đến cho 1500 hộ phụ nữ nghèo”

13/6/2020

Bidrico tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ngãi

13/6/2020

Bidrico tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tại An Giang

13/6/2020

Bidrico tham gia hội thảo – Triển lãm cùng tìm kiếm cơ hội phát triển miền Đông Nam Bộ

13/6/2020

Bidrico tham gia buổi tài trợ “Sản phẩm mới, dịch vụ mới tôi cần”

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tại Hậu Giang

13/6/2020

Bidrico tham gia phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Trà Vinh

13/6/2020

Công ty nước giải khát Bidrico tham gia chương trình “Sinh viên đón tết xa nhà 2012”

13/6/2020

Công ty nước giải khát Tân Quang Minh(Bidrico) Tham gia hội chợ mua sắm tết 2012

13/6/2020

Công ty Bidrico tham gia hội chợ quốc tế VietFood and Beverage lần thứ 15

13/6/2020

Bidrico tham gia hỗ trợ phần quà cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Ban Chấp hành Đoàn Sở Y tế Tp.HCM