11/6/2020

Sản phẩm Bidrico có mặt tại hội chợ ThaiFex

11/6/2020

Bidrico tiếp tục tham gia chương trình “Hàng Việt về Nông Thôn” do BSA tổ chức tại huyện Lấp Vò – tỉnh Đồng Tháp