13/6/2020

Bidrico tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tại nhà thi đấu Phú Thọ, tp HCM

13/6/2020

Bidrico tham gia kết nối – Tìm kiếm cơ hội hợp tác cung ứng hệ thống nhà hàng khách sạn

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác”

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Truly Viet Goods, Truly Home”

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Mang hàng tết đến cho 1500 hộ phụ nữ nghèo”

13/6/2020

Bidrico tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ngãi

13/6/2020

Bidrico tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tại An Giang

13/6/2020

Bidrico tham gia hội thảo – Triển lãm cùng tìm kiếm cơ hội phát triển miền Đông Nam Bộ

13/6/2020

Bidrico tham gia buổi tài trợ “Sản phẩm mới, dịch vụ mới tôi cần”

13/6/2020

Bidrico tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tại Hậu Giang

13/6/2020

Bidrico tham gia phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Trà Vinh

13/6/2020

Công ty nước giải khát Bidrico tham gia chương trình “Sinh viên đón tết xa nhà 2012”