10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao – kinh tế APEC lần thứ 29

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi Hội nghị tổng kết của các quan chức cấp cao Apec ( CSOM) từ ngày 6 – 7/11/2017

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi Khai trương trung tâm báo chí quốc tế TLCC APEC 2017

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi ” Hội nghị bộ trưởng tài chính APEC”

10/6/2020

Bidrico hoàn tất công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi ” Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC 2017″

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi “Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng “Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng “Hội nghị đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế Apec” lần thứ 2 tại Huế

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Hội nghị Nhóm công tác DNNVV lần thứ 45