4/6/2020

Lễ Công bố Bidrico – Nhà tài trợ chính và nước uống chính thức của hội nghị cấp cao APEC 2017

23/3/2018

Bidrico: Góp sức làm nên thành công trọn vẹn của Năm APEC Việt Nam 2017

23/3/2018

APEC 2017: Bidrico - Dấu ấn “Vàng son ”của một thương hiệu Việt

23/3/2018

Bidrico đi cùng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

23/3/2018

Bidrico đồng hành cùng Hội nghị SOM 3 - APEC 2017