4/6/2020

Lễ Công bố Bidrico – Nhà tài trợ chính và nước uống chính thức của hội nghị cấp cao APEC 2017