28/11/2020

BIDRICO THAM DỰ HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỀN GIANG

17/11/2020

BIDRICO TIẾP TỤC ỦNG HỘ 3.600 CHAI NƯỚC TINH KHIẾT TỚI BÀ CON VÙNG LŨ

14/11/2020

BIDRICO HÂN HẠNH LÀ NHÀ TÀI TRỢ GIẢI BÓNG HUBA FOOTBALL - TONA CUP 2020

14/11/2020

ĐOÀN CỨU TRỢ BIDRICO ĐẾN VỚI VÙNG ĐẤT LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH

14/11/2020

ĐOÀN BIDRICO CỨU TRỢ TẠI VÙNG ĐẤT LŨ QUẢNG TRỊ

10/11/2020

ĐOÀN BIDRICO ĐÃ BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ CỨU TRỢ TẠI QUẢNG BÌNH

10/11/2020

BIDRICO CỨU TRỢ NƯỚC TINH KHIẾT CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG ĐỢT 2

6/11/2020

BIDRICO HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU

30/10/2020

Toàn thể CBCNV Bidrico hưởng ứng chương trình gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung

27/10/2020

Bidrico cứu trợ nước tinh khiết cho đồng bào miền Trung

27/10/2020

CÙNG BIDRICO HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Ong Nguyen Dang Hien - TGD công ty TNHH $ SX TM Tan Quang Minh
19/10/2020

Thư cảm ơn Bidrico của Sở giáo và đào tạo tỉnh Quảng Trị