10/5/2021

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế TP HCM

10/5/2021

BIDRICO – KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

8/5/2021

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào ứng viên doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến

6/5/2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN ĐẶNG HIẾN

6/5/2021

TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN ĐẶNG HIẾN - ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TP.HCM NHIỆM KỲ 2021-2026

29/4/2021

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: "Nếu tham gia HĐND Tp.HCM, tôi sẽ dành tất cả năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

23/4/2021

BIDRICO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV

16/4/2021

CBCNV BIDRICO THAM GIA ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN HACCP

15/4/2021

BIDRICO TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH ROAD SHOW & COMMANDO

9/4/2021

SHIP 0Đ DÙ CHỈ 1 THÙNG HOẶC 2 BÌNH 19L

9/4/2021

Cử tri nơi cư trú tin tưởng và ủng hộ doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến

1/4/2021

BIDRICO ĐẾN VỚI SIÊU THỊ EMART GÒ VẤP