21/9/2023

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 9/2023

11/2/2023

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 2/2023

21/6/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 6/2022

25/4/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 4/2022

21/4/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN T4/2022

21/4/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING T4/2022

21/4/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG T4/2022

21/4/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XƯỞNG NHỰA T4/2022

22/2/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THÁNG 2/2022

22/2/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG T2/2022

18/2/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHA CHẾ T2/2022

18/2/2022

BIDRICO TUYỂN DỤNG TỔNG ĐÀI VIÊN T2/2022