Chanh muối Restore – Bidrico được bình chọn là SẢN PHẨM CHỦ LỰC TPHCM giai đoạn 2018-2020