Chào mừng các cán bộ và sinh viên của trường đại học Mapua Philippines đã đến tham quan công ty Tân Quang Minh.