CHÀO MỪNG ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẾN THĂM QUAN CÔNG TY TÂN QUANG MINH – BIDRICO