Yogurt For Students

Fruit Yoghurt Will Adore Immediately
When Drinking

“SỮA CHUA HỌC ĐƯỜNG” -YOBI – BIDRICO Chưa bao giờ thấy các em vui đến thế Chiều thứ 5 vừa qua, ngày 19/09/2019, Sữa chua...

Ngày 09/09//2019, nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường vào tạo sân chơi cho các em sau...

Ngày 26/08/2019, nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường vào tạo sân chơi cho các em...

Ngày 19/08/2019, nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường vào tạo sân chơi cho các em...

In the direction of general health care for students, Bidrico had a program to provide yogurt and some equipment and learning tools for students at...

Yogurt for students at Thanh My Tay Primary School, Binh Thanh District    

   

 

Yogurt for Student at Binh Long, Binh Tan District