Sản suất và chế biến

BIDRICO luôn quan tâm đến chất lượng và qui trình sản xuất phục vụ khách hàng trong suốt hơn 28 năm qua. Chúng tôi dốc hết tâm sức phục vụ khách hàng bằng việc đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại nhất trên thế giới và đảm bảo AN TOÀN THỰC PHẨM LUÔN ĐẠT CHUẨN

BIDRICO luôn giám sát chặt chẽ trên từng qui trình cụ thể để cho ra những sản phẩm chất lượng
THƯƠNG HIỆU VIỆT, ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

01

Kiểm tra nguyên vật liệu

02

Pha chế

03

VÔ TRÙNG

04

Chiết rót

05

Đóng nắp

06

Lưu kho