Công ty Bidrico(Tân Quang Minh) tham gia hội chợ “HCMC EXPO 2012 tại thành phố Yangon – Myanmar”